PanzerScreen VS PanzerGlass – Timeline over forløbet

2016 – PanzerGlass sagsøger PanzerScreen for brugen af ordet ”panserglas”

2016 – 14. december, PanzerGlass ansøger om at få varemærkerettighed på ordet panserglas.

2017 – 28. februar, Denne ansøgning afvises af patent og varemærkestyrelsen, med bemærkning om at panserglas er en generisk betegnelse, hvor der ikke kan opnås en varemærkerettighed til.

2017 – 28 juni, PanzerGlass ansøger om at få varemærkerettighed på ordet panserglas. Denne ansøgning afvises af patent og varemærkestyrelsen, med bemærkning om at panserglas er en generisk betegnelse, hvor der ikke kan opnås en varemærkerettighed til.

2017 – PanzerGlass truer Gyldendal fordi de har brugt beskrivelsen af ordet panserglas som en generisk betegnelse. Dette bevirker i, at gyldendal føler sig nødsaget til at fjerne den tilføjede passage omkring den generiske betegnelse for panserglas.  

2017 – Sagen fra sø- og handelsretten mellem PanzerGlass og PanzerScreen ankes til landsretten.

2017 – PanzerGlass ansøger om at få varemærkerettighed på ordet panserglas, og henviser til at der er faldet dom i sø- og handelsretten imod PanzerScreen. Denne ansøgning godkendes nu af patent og varemærkestyrelsen.

2017 – PanzerGlass har ikke oplyst patent og varemærkestyrelsen om at den dom de henviser til, fra sø- og handelsretten, er anket til landsretten. Derfor trækker patent og varemærkestyrelsen PanzerGlass varemærkerettighed tilbage, og afviser deres ansøgning for tredje gang. Denne gang med note om at PanzerGlass har ført patent og varemærkestyrelsen bag lyset, ved ikke at oplyse om at dommen de henviste til, allerede var anket til landsretten.

2018 – PanzerGlass sagsøger PanzerScreen for aggressiv markedsføring og én stavefejl på PanzerScreens hjemmeside med ordet ”panzerglas”.

2019 – 07 maj mister PanzerGlass deres EU trademark. EUIPO – Invalidity number: 000015672 C Contested trade mark: 011799566 PANZER GLASS

2019 – PanzerGlass anker dommen angående de har mistet deres EU trademark.

2019 – Sagen mellem PanzerGlass og PanzerScreen der skal behandles i landsretten sættes i bero, indtil der er faldet en endelig afgørelse i EU omkring PanzerGlass’ mistede EU trademark.

2019 – PanzerGlass foretager en forbudssag imod PanzerScreen omhandlende PanzerScreens logo med krav om at PanzerScreen ikke længere må sælge deres panserglas. (logoet har været benyttet af PanzerScreen siden etableringsåret 2014).

2019 – 24-09 PanzerScreen indberetter Advokat Nick Lissner til Advokatnævnet grundet brud på de advokat etiske regler – Klagen angår det forhold, at advokat Nick Lissner, den 23.07.2019 på vegne af Panzerglass A/S har indleveret en stævning med påstand om forbud til Retten i Aalborg uden forudgående eller samtidig meddelelse til sagsøgte eller dennes advokat om indlevering af anmodningen med bilag. – Det drejer sig om helt præcist om sagen BS-33031/2019-ALB Det fremgår af de advokatetiske regler afsnit 18.2, at ”Advokaten skal respektere processens og forhandlingens kontradiktoriske princip. Advokaten må ikke uden forudgående eller samtidig meddelelse til modparten rette henvendelse om sagen til dommeren eller andre, der behandler tvister, eller forsyne disse med bilag, notater eller dokumenter.

2019 – 11 Oktober skal retten i Aalborg tage stilling til om PanzerScreens logo er forveksleligt med PanzerGlass’s “Panzer” logo, som kan ses her. Og vurderer hvorvidt der skal nedlægges et forbud mod PanzerScreen må benytte deres logo fra 2014 fremadrettet.